Küfeki Taşı

Mermer ve Taş İşletmesi

E-mail

info@vizeantik.com

JERMOFOLOJİK ÖZELLİKLERİ

JEOMORFOLOJIK ÖZELLIKLER (Yer Şekilleri)
Dağlar:
Vize, Trakya’yı kuzeydoğuda bir sıradağ olarak kat eden Istrancalarin güneye bakan ve alçalarak Ergene Ovası’na karısan etekleri üzerinde yer almıştır.

İlçemiz Sergen Beldesi sınırları içerisinde bulunan Kaynak Tepe 881 metre yükseklikte olup, ilçenin genel sınırları içerisindeki, Istranca silsilesinin alçak tepelerinden Göztepe ise, 457 metre yükseklikle olup ilçemiz sınırları içerisindeki en büyük yükseltidir.

JEOLOJİK ÖZELLİKLER
Ovalar: Ergene Ovasının bir uzantı parçası olan Vize Ovası onunla ayni devrede teşekkül etmiş olup Istranca (Yıldız) Dağlarından taşınan alüvyonlar neticesinde oluşmuştur. Ova güneye doğru bir peneplen manzarası arz eder.